Các sản phẩm ba khía, bao gồm: ba khía chua ngọt, ba khía nguyên con. Tươi - ngon - giòn - hợp vệ sinh - không dùng chất bảo quản.Đặc Sản Châu Đốc Ngọc Trân

Hiển thị tất cả 2 kết quả

Các sản phẩm ba khía, bao gồm: ba khía chua ngọt, ba khía nguyên con. Tươi – ngon – giòn – hợp vệ sinh – không dùng chất bảo quản.Đặc Sản Châu Đốc Ngọc Trân


Các sản phẩm ba khía, bao gồm: ba khía chua ngọt, ba khía nguyên con. Tươi - ngon - giòn - hợp vệ sinh - không dùng chất bảo quản.Đặc Sản Châu Đốc Ngọc Trân