Các sản phẩm cá khô bao gồm: Khô cá lóc, cá sặc,... Tươi - ngon - giòn - hợp vệ sinh - không dùng chất bảo quản.Đặc Sản Châu Đốc Ngọc Trân

Hiển thị tất cả 2 kết quả

Các sản phẩm cá khô bao gồm: Khô cá lóc, cá sặc,… Tươi – ngon – giòn – hợp vệ sinh – không dùng chất bảo quản.Đặc Sản Châu Đốc Ngọc Trân


Các sản phẩm cá khô bao gồm: Khô cá lóc, cá sặc,... Tươi - ngon - giòn - hợp vệ sinh - không dùng chất bảo quản.Đặc Sản Châu Đốc Ngọc Trân