Các sản phẩm mắm bao gồm: mắm cá lóc, mắm cá sặc,... Tươi - ngon - giòn - hợp vệ sinh - không dùng chất bảo quản.Đặc Sản Châu Đốc Ngọc Trân

Các sản phẩm mắm bao gồm: mắm cá lóc, mắm cá sặc,… Tươi – ngon – giòn – hợp vệ sinh – không dùng chất bảo quản.Đặc Sản Châu Đốc Ngọc Trân


Các sản phẩm mắm bao gồm: mắm cá lóc, mắm cá sặc,... Tươi - ngon - giòn - hợp vệ sinh - không dùng chất bảo quản.Đặc Sản Châu Đốc Ngọc Trân