Các sản phẩm mắm dùng để kho, chưng, nấu lẩu,... Tươi - ngon - giòn - hợp vệ sinh - không dùng chất bảo quản.Đặc Sản Châu Đốc Ngọc Trân

Hiển thị tất cả 3 kết quả

Các sản phẩm mắm dùng để kho, chưng, nấu lẩu,… Tươi – ngon – giòn – hợp vệ sinh – không dùng chất bảo quản.Đặc Sản Châu Đốc Ngọc Trân


Các sản phẩm mắm dùng để kho, chưng, nấu lẩu,... Tươi - ngon - giòn - hợp vệ sinh - không dùng chất bảo quản.Đặc Sản Châu Đốc Ngọc Trân